Terex Finlay har skiftet navn til FINLAY

En av verdens største leverandører av mobile knuse- og siktemaskiner, tidligere Terex Finlay, har nå skiftet navn til FINLAY.

Med det nye navnet og den nye visuelle profilen ønsker FINLAY nå å tydeliggjøre hvem de er, som en del av en langsiktig strategi med mål om forbedring, vekst og innovasjon.

Den oppussede merkevaren har også et nytt slagord: «Strong Heritage, Strong Future».

Les mer: www.terex.com/finlay/rebrand