Skip to content

Grovsikt

Grovsikting med hybrid eller dieselmotor

Grovsikten deler som regel massene opp i 2 eller 3 fraksjoner, der en fraksjon ofte går videre til en konknuser for ytterligere nedknusing.

Vårt utvalg av grovsikter dekker de fleste behov. Majoriteten er enkel akslede sikter med et slag på 7-9mm, som vanligvis er tilstrekkelig mange bruksområder. For de mer krevende prosjektene tilbyr vi også «råskinnet» 883+ Trippel Shaft. Denne ellipse-sikten har et justerbart slag på 14mm, som kan økes til 18mm for å tilpasses massene som skal siktes.

Optimal service starter med direkte kontakt!

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon mens du utforsker vårt tilbud og nettside.