Skip to content

Finsikter

Sikteverk fra Finlay – verdens ledende produsent av mobilt knuse og sikte utstyr.

Finlay har produsert sikteverk i over 60 år, og har hele tiden tatt vare på det som har fungert veldig bra, samtidig som dem hele tiden utvikler seg videre og har med dette en serie finsikter som virkelig leverer både på kapasitet, funksjonalitet, og ikke minst stabil drift. I rangen er det finsikter som kan løse alt fra små til store oppgaver.

Kommer med 7 års T-Link satellitt overvåking inkludert i maskinen og kunden får en egen innlogging der man kan følge maskinens produksjon og ytelser osv. fra hvor som helst.

Optimal service starter med direkte kontakt!

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon mens du utforsker vårt tilbud og nettside.