Skip to content

Vasking av masser

Vi bistår med løsninger for vasking av masser i hele Norge.

Vasking av masser kan for mange virke som en vanskelig oppgave med mange muligheter og kanskje uklarheter rundt hvordan dette fungerer. Det kan være spørsmål om prosess, utstyr og kostnader som avgjør om en løsning eller prosjekt til være bærekraftig for dine behov.
Mineralteknikk har igjennom mange år opparbeidet seg kunnskap og kompetanse til å bistå med løsninger for vasking av masser, både rene og forurensede. Dette kan basere seg på enkle oppsett eller mer komplekse løsninger definert for ditt bruksområde.

Nedenfor finner du grunnleggende informasjon som kan være til hjelp for å forstå ditt behov. Videre anbefaler vi å ta kontakt med oss slik at vi kan se nærmere på mer spesifikke oppsett for ditt prosjekt.

Vaskeanlegg for gravemasser

Vasking av rene masser

Vasking av rene masser består i de fleste tilfeller av natur masser eller knust stein/fjell fra pukkverk. Fra disse forekomstene vil ønskene til produksjon som oftest være følgende:

Finsand/ Finstoff

Justering slam/finstoff

Dette er et ønske som kommer opp i forbindelse med betongtilslag, men også andre løsninger. Se også under betongtilslag.

Betongtilslag

Betongtilslag

Betongtilslag er et nøyaktig produkt som produsent av betong har spesifikke krav til, spesielt når det gjelder innhold under 0.063mm. Da er det som regel behov for litt mer avansert vasking enn bare en sikt, og da kommer behovet for en riktig cyklon inn i bildet sammen med en avvanningssikt.

Strøgrus

Strøsingel

Oppstår ved behov i enkelte deler av landet hvor en eksakt fraksjon størrelse til bruk på vei om vinteren skal produseres.

Vasking av forurensede masser

Envir nettside

Vasking av forurensede masser er et dags aktuelt tema som får mye oppmerksomhet. Det er mange som lurer på hva som kan vaskes, hvordan prosessen fungerer og hva man står igjen med av salgbart produkt til slutt.

Prosessen vil være ganske lik i mange tilfeller, det som skiller de fleste er typer forurensinger, mengder og kapasitet som ønskes på et oppsett:

Feiemasser

Feiemasser

Dette er ofte en fraksjon som det er stort ønske om å få rengjort for forurensinger og avfall. Muligheten for gjenbruk er stor spesielt i enkelte områder av landet.  

Vanlige forurensinger i denne faksjonen kan være organisk, olje, drivstoff og tungmetaller. 

Gravemasser

Gravemasser

Denne kategorien er den største innenfor forurensede masser og er den de fleste ønsker å vaske. Det kan være av forskjellige årsaker som krav via avtaler basert på gjenbruk og miljø, pengebesparelse mot deponi avgift og videre salg av rene varer.

Andre kan være å forlenge levetiden til et deponi eller man har begrenset plass som gjør at det må legges inn tiltak.

Testing av masser

Vi kan gjøre tester av aktuelle masser fra ditt prosjekt for å kunne definere aktuell løsning.

Flokkulering

Dette brukes som tilsetting i vaskevann for at sedimenter raskere skal felles ut, for å gjenvinne rent vann raskere enn ved naturlig nedfelling.

Flokkulering kommer i pulver form og vil trenge rent vann for å løse seg opp.

Forurensinger

Det er mange typer som ønskes fjernet og dette vil være avhengig av lokale krav og løsninger som er ønsket for sluttprodukt, samt hva massene inneholder ved innmating.

De mest vanlige er organisk, olje, PAH og tung metaller.

Rensing av vann

Dette er basert på behovet på lokasjon, utover å fjerne forurensinger kan det være andre grunner til å rense vann. Om man ikke har nok tilførsel fra utenforstående vannkilde eller lokale krav for å nevne noen. Vi har løsninger for denne prosessen, men dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle ved behov.

Stasjonært, modulært eller flyttbart vaskeanlegg?

Vi tilpasser løsninger basert på individuelle behov innenfor disse tre alternativene. 

Før du investerer i et vaskeanlegg, er det viktig å vurdere følgende:

  • Har du vann tilgjengelig på plassen?
  • Har du tilgang til strøm på området?
  • Har du begrensninger når det kommer til plass eller høyde?
  • Finnes det krav til støy i området rundt anlegget?
Gravemasser

AggRecover

Visste du at…? 

Gravemasser

Legg inn et washing produkt

Visste du at….? 

Gravemasser
aggwash-60

Stasjonært anlegg

Stasjonært anlegg passer best for forurensede masser.

terex_aggresand_Modular-Solutions

Modulært anlegg

Modulære anlegg passer veldig fint hvis du har forskjellige plasser med litt volum som skal vaskes. Disse kan demonteres og bygges opp igjen på akseptabel tid. Dette for å slippe å investere i flere anlegg.

m-1700-tracked-wash-plant-1web

Flyttbart anlegg

Flyttbare anlegg er ideelle for rene masser. 

Når du vurderer et flyttbart anlegg, bør du også tenke på hvor ofte det må flyttes.

Seminar om vasking av masser

I samarbeid med vår partner, Terex Washing Systems, arrangerte vi et spennende seminar om vasking av masser på Gardermoen. Gjenvinning er et meget aktuelt tema og det var tydelig at mange var interessert i å lære mer om fremtidens løsninger. Et ekspert team av ingeniører og prosjektledere fra Terex Washing Systems var med oss i Mineralteknikk hele dagen og det ble gode dialoger med deltakerne om ulike problemstillinger. Det var mange tidsaktuelle og gode spørsmål – mye kompetanse samlet på et sted.

Spørsmål?

Ring oss direkte eller send oss en e-post for å finne ut mer.