De «steingalne» på tur

Her får en unik gjeng som er godt over middels interessert i knusing, sikting og vasking både faglig påfyll og mye sosialt samvær.