PERMANENTE OG ELEKTRO MAGNETER

Permantente og elektro magneter leveres i forskjellig størrelser.Magneter kan brukes i en rekke programmer for fjerning av sporadisk jern i massene.

Typiske eksempler på bruksområder er;• Fjerning av jern i gruvedrift.• Separering av jernholdig forurensning i steinbrudd.• Magnetisk utvinning av jernholdige partikler i treforedling.• Beskyttelese av knuse og sikte maskiner.

Utvikling og design av
Vecora