Produksjon av 2-6mm strøsingel

Se et av anleggene til Myrvoll Maskin og intervju med daglig leder, Per Ole Myrvoll.
Myrvoll Maskin kjøpte tre maskiner til produksjon av strøsand.

Myrvoll Maskin

En av våre kunder, Myrvoll Maskin, i Troms og Finnmark, fikk nylig levert tre nye maskiner fra oss i Mineralteknikk til sitt anlegg i Olderfjorden. 

Her produseres det hovedsakelig 2-6mm strøsingel som blir brukt til hele Vest-Finnmark-kontrakten i regi av Presis Vegdrift. Myrvoll Maskin har to brøyteroder her som sørger for dette vedlikeholdet. 

Løsningen

Etter nøye gjennomgang av operasjonen og målsettingen til Myrvoll Maskin, ble dette det beste alternativet for denne produksjonen, sier Svein-Kristian Nygård-Rist, distriktsleder Nord for Mineralteknikk.

– Vi anbefalte Myrvoll Maskin å gå for Terex Finlay 1160 kjeftknuser, Terex Finlay C1540 konknuser og en Terex Finlay 693 to-dekket sikteverk for mest mulig effektiv produksjon av strøsingelen. Med denne løsningen får de oppnådd de målene de har satt seg og  produsert ønsket antall t/t på en kostnadseffektiv måte.

Svein-Kristian Nygård RIst
Mantelbytte knuseverk

Effektivisering

Nylig ble det også gjort et mantelbytte på konknuseren, Terex Finlay C1540, for å effektivisere driften av strøsingelen (2-6mm) og daglig leder, Per Ole Myrvoll kan fortelle at det foreløpig gir positive resultater, at det ser veldig bra og lovende ut. – Etter noen uker i produksjon vil vi se effekten av dette, fortsetter Myrvoll.

Se hele intervjuet med Per Ole Myrvoll nederst på siden.

Kundens opplevelse