Membran sikteduk

Vi leverer sikteduker av høy kvalitet til flip-flow sikter som feks IFE, HeinLehmann, Binder osv.

Vi leverer også standardiserte eller spesiallagede modulduker med membranduk.