KoMplett knusetog

Se hvordan Nordby Maskin opplever oss som leverandør, og hvordan de jobber med å effektivisere sin egen drift.

Komplett knusetog

Mineralteknikk er stolt over å ha levert 5 knuse- og sikte maskiner til Nordby Maskin AS. 
I videoen nedenfor deler Karl Martin Nordby i Nordby Maskin AS deres erfaringer med Mineralteknikk som leverandør, og hvordan de jobber med å effektivisere driften.