Flytskjema

Hva koster det egentlig å produsere et tonn pukk? Vi vet at dette er viktig informasjon for deg som knuser stein.
Flytskjema for knuse-og siktemaskiner

Hvorfor bruker vi flytskjema?

Produksjonskostnader er viktig når man jobber med steinknusing. Derfor bruker vi alltid flytskjema når vi analyserer produksjonen til kunder i dag. Da kan vi se helt konkret hva som blir produsert og hvordan vi kan optimalisere produksjonen.

Vi sammenligner gjerne ulike prosess-setup for å se hvordan du kan få produksjonen mest mulig økonomisk og ikke minst få de produktene som du er på jakt etter. Får du maksimert produksjonen din så vil du også øke fortjenesten.

Optimalisering og økt fortjeneste

Vi bruker også flytskjema når kunder planlegger for innkjøp av nye knuse- eller sikteverk. Før vi setter opp flytskjemaet, må vi stille de riktige spørsmålene:

  • Hvilket produkt vil du ha?
  • Hvilke fraksjoner er du på jakt etter?

Dette er viktige spørsmål vi stiller deg slik at du ender opp med den maskinen som optimaliserer din produksjon og at du får den maskinen som du har mest fortjeneste på.

Flytskjema knuse- og siktemaskiner
Flytskjema knuse- og sikteverk

Skreddersydd design

Ved hjelp av en prosess-layout kan vi beregne knusekostnaden og beregne hvor mye masse du får under båndene på både grov- og finknusere.

Vi kan også sette inn eksisterende maskiner fra de fleste produsenter og se hvordan det passer inn og hvordan det påvirker produksjonen.

Leie eller eie?

Vil det være gunstig å benytte innleid mobilknusing til anlegget ditt eller vil det være mer gunstig å investere i en egen mobilknuser? 

Det bør brukes tid på å vurdere og gjennomføre en omfattende beregning. Jo tidligere i en produksjonsprosess dette blir avklart, jo større avkastning vil en eventuell investering gi. 

Å gjennomføre prosessanalyser av verket i et simuleringsverktøy kan være en kostnadsbesparende prosess og en slik analyse kan optimalisere driften med tanke på kvalitet og kvantitet.

Flytskjema knuse- og siktemaskiner
Flytskjema knuse- og sikteverk

Mange muligheter

Ved hjelp av et flytskjema kan vi sørge for at du få det oppsettet som er mest effektiv for den fraksjonen som du tjener mest penger på. Dette har vi lang erfaring med og mulighetene er nærmest uendelige.

Se video om flytskjema for knuse- og sikteverk under artikkelen.